ฝ่ายค้าน’ เชื่อ ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียว กฎหมายเลือกตั้ง

กฎหมาย  กฎหมายไทย   กฎหมายมีอะไรบ้าง   กฎหมายพื้นฐาน   กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ   กฎหมายน่ารู้   กฎหมายใหม่   กฎหมายมาตรา   กฎหมายทั่วไป

 

 

กฎหมาย  30 พฤศจิกายนนี้ ฝ่ายค้าน เชื่อกฎหมายเลือกตั้งส.ส. ผ่านความเห็นชอบจาก’ศาลรัฐธรรมนูญ’ กฎหมายไทย  เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งสุทิน  คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึง30 พฤศจิกายนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ไม่ว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาอย่างไร จะเกิดผลทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งนำบ้านเมืองไปสู่ทางตันและทางโล่ง แต่ก็น้อมรับคำตัดสินโดยคาดหวังว่า อยากให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่กำลังรอกฎหมายเลือกตั้ง  ซึ่งหากผลคำตัดสินทำให้การเลือกตั้งสะดุดหยุดลง รัฐสภาก็ต้องออกแรงกันมาก จึงได้แต่หวังว่า ผลคำวินิจฉัยจะเป็นไปในทางที่ดี

 

กฎหมายไทย 

กฎหมายไทย

หากว่าศาลสั่งให้มีการแก้ไขเนื้อหาในบางมาตรา เชื่อว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐสภาหวุดหวิด และไม่ง่าย ซึ่งต้องดูประเด็นการชี้ของศาล ว่าเป็นปัญหา ที่กระดุมเม็ดแรกคือรัฐธรรมนูญ หรือกระดุมเม็ดที่สอง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. หากเป็นปัญหาที่กระดุมเม็ดสอง กฎหมายมีอะไรบ้าง  เชื่อว่าจะสามารถเร่งรัดให้แก้ได้ในห้วงเวลาที่เหลืออยู่ แต่รัฐสภาก็ต้องให้ความร่วมมือกัน  หรือหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นปัญหาที่กระดุมเม็ดแรก เป็นห่วงว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการแก้ไข  ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณา 3 วาระรวดพร้อมกันได้เนื่องจากมีกรอบขั้นตอนตามกฏหมายอยู่

 

ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้าน มองว่า เรื่องนี้เป็นที่สนใจ มีการวิพากวิจารณ์ คาดการณ์ถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพื้นฐาน ในแง่มุมต่างๆ  นานา บางช่อง บางคน พูดถึงจะกลับไปหาร 500 ได้อีกดูจากคำร้องแล้ว ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า ม.25 และ ม.26 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 และกระบวนการตราขึ้นไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่เท่านัสาระสำคัญ ของ ม.25 และ ม.26 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการคำนวณ ส.ส.พึงมี และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพึงได้รับ ม.93 กรณีเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้งที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังประกาศผลไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง ม.94 กรณีภายใน 1 ปี หลังวันเลือกตั้งทั่วไป แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

 

กฎหมายมีอะไรบ้าง

 

กฎหมายมีอะไรบ้าง

ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวต้องนำคะแนนจากเขตเลือกตั้ง นำไปคำนวณด้วย เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบเลือกตั้ง เป็นแบบ บัตร 2 ใบ คิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก บัตรเลือกตั้งที่เลือกพรรคการเมืองแล้ว จึงไม่มีกรณีคำนวณ ตาม ม.93 และ ม.94 ถ้าไม่ยกเลิก มาตราที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้น  กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ ได้เมื่อถามว่าหากที่สุดแล้วต้องออกเป็น พ.ร.ก. ฝ่ายค้านรับได้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า เรายังไม่มั่นใจว่าการใช้พ.ร.ก.จัดการเลือกตั้งนั้นจะสามารถทำได้และชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะไม่เคยมีการทำเช่นนี้มาก่อน คงต้องมีองค์กรใดออกมาชี้เพื่อให้มั่นใจว่าทำได้จริงแล้วค่อยเดินหน้าไปทางนั้น ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน

 

27 พ.ย.2565 – นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมวินิจฉัยกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 30 พ.ย. ว่า คิดว่าสิ่งที่รัฐสภาดำเนินการไปนั้น พิจารณาเป็นลำดับด้วยความรอบคอบ ตั้งแต่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กฎหมายน่ารู้คณะรัฐมนตรี มาจนถึงรัฐสภา คำวินิจฉัยที่ออกมานั้น เชื่อว่าจะเป็นทางออกของประเทศ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ แต่หลายส่วนมีความกังวลว่าถ้าคำวินิจฉัยออกมาทางลบ ก็ต้องไปคิดกันต่อว่าจะแก้ไขที่จุดไหนถึงจะนำไปสู่การเลือกตั้งได้ เช่นกรณี กฎหมายลูกขัดรัฐธรรมนูญ ต้องดูว่าจะแก้ที่กฎหมายลูกหรือที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งสองทางจะมีปัญหาเรื่องเงื่อนเวลาที่อาจไม่เพียงพอต่อกรอบเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล

 

กฎหมายน่ารู้ 

กฎหมายน่ารู้

เมื่อถามกรณี พรรคประชาธิปัตย์ กดดันนายกฯให้ปรับคณะรัฐมนตรี นายสุทิน กล่าวว่า กฎหมายทั่วไป  เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของรัฐบาล ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยว แต่ระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลอีก 4 เดือนข้างหน้าตามอายุสภานั้น รัฐบาลควรเร่งรัดแก้ปัญหาที่คั่งค้างให้เกิดประโยชน์ประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะนโยบายต่างๆที่เคยแถลงต่อสภาไว้ ไม่ใช่เข้าเกียร์ว่างเหมือนที่ผ่านมา 3 ปีกว่า เพราะประชาชนลำบากขึ้นทุกวันจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา. กฎหมาย

 

 

ขอบคุณเครดิตข่าวจาก   komchadluek.net

 

 

ช่าวแนะนำ