สัญญาณเตือน บุตรหลานติดเชื้อไวรัส RSV แนะวิธีป้องกัน ลดการแพร่กระจาย

 

rsv ผู้ใหญ่เป็นได้ไหม

ไวรัส RSVย้ำผู้ปกครองป้องกันบุตรหลานป่วย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัส RSV อาการในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว พร้อมแนะหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำวันที่ 19 ต.ค. 2565 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ มีโอกาสพบโรคติดต่อได้หลายโรค หนึ่งในนั้นคือจากเชื้อไวรัส (Respiratory Syncytial Virus : RSV) โดยข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2565 มีการส่งตรวจตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 3,235 ตัวอย่างrsv กับ โควิด

พบเป็นตัวอย่างติดเชื้อ RSV จำนวน 523 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.17โดยพบมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ร้อยละ 52.20 รองลงมากลุ่มอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 34.03 และกลุ่มอายุ 6-15 ปี ร้อยละ 9.37 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.10สำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ระบาดหนักในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว มีอาการคล้ายกับไข้หวัด แต่ก่อความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ติดต่อโดยตรงผ่านสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย rsv รักษายังไงผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด ได้แก่ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือบางรายมีอาการรุนแรง ได้แก่ หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียงหวีด หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อยสำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ระบาดหนักในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว มีอาการคล้ายกับไข้หวัด แต่ก่อความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ติดต่อโดยตรงผ่านสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วยrsv พยาธิสภาพ

 

ไวรัส RSV

rsv เกิดจาก

ผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด ได้แก่ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือบางรายมีอาการรุนแรง ได้แก่ หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียงหวีด หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อยมีอาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัด ได้แก่ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือบางรายมีอาการรุนแรงrsv เกิดจาก ได้แก่ หายใจเร็ว หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียงหวีด หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อยอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนั้น ขอให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน และเน้นย้ำให้บุตรหลานล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ไม่ควรใช้มือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสบริเวณใบหน้า RSV Pneumonia คือไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน พร้อมทั้งทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้เป็นประจำ แยกเด็กป่วยและผู้ใหญ่ที่ป่วยออกจากคนปกติ ไม่ให้คลุกคลีกันทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เมื่อติดเชื้อจะมีการรุนแรงกว่าคนทั่วไปrsv ผู้ใหญ่เป็นได้ไหม หากมีอาการป่วยควรหยุดพัก และสวมใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม

 

 

ไวรัส RSV

ไวรัส rsv – pantip

ควรดื่มน้ำมากๆ เพราะช่วยทำให้สารคัดหลั่ง เช่น เสมหะหรือน้ำมูก ไม่เหนียวจนเกินไป ไวรัส rsv – pantipอาการจะดีขึ้นหลังได้รับการรักษาเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบเหนื่อย หายเร็วหรือมีเสียงหวีด ในเด็กอาจพบอาการตัวเขียว ควรรีบพาไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิดภาวแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคไวรัส RSV โทร1422

 

 

ขอขอบคุณต้นข่าว   thairath.co.th