เทรนใหม่มาแรง เทรนด์ต้องรู้ คู่มือทำตลาด ปี 2023

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา การต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด วิกฤติเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมาก การตระหนักรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเพื่อชิงความได้เปรียบในการทำตลาดและการดำเนินธุรกิจ MI Group สรุปประเด็นที่ แบรนด์ นักการตลาดและผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้! เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ กับ 2023 Hand Book: Post-Pandemic Study รวบรวมข้อมูลประเด็นสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ เทรนด์การเสพสื่อ เทรนด์การตลาด จำนวนผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ รวมทั้งอัพเดทพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยในแต่ละเจนเนอเรชั่น พฤติกรรมและวิถีใหม่หลังวิกฤติโรคระบาด จับตาเทรนด์การสร้างแบรนด์และองค์กรเพื่อความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ต้องรู้ลึกรู้จริง เข้าใจและเข้าถึง สรุปออกมาเป็น 10 เทรนด์ดังนี้